Ценоразпис

ТЕРАПИЯ Цена в лв
Почистване на кариозна маса, временна вложка и временна обтурация 15
Полиране/корекция на обтурация 15
Директно възстановяване с фотополимер 1 повърхност/плитък кариес 60
Директно възстановяване с фотополимер 2 повърхности /средно дълбок кариес 70
Директно възстановяване с фотополимер 3 повърхности / дълбок кариес 80
Директно възстановяване с глас-йономерен цимент 40
Индиректно възстановяване /инлей/ фотополимер 150
Индиректно възстановяване /инлей/ керамика 300
Изграждане на пънче с фотополимер 65
Поставяне на радикуларен щифт 20
Сваляне на радикуларен щифт 30
Вложка арсен 30
Витална екстирпация 40
Отстраняване на стар пълнеж на един коренов канал 20
Обработка на един коренов канал 20
Допълнителна медикаментозна обработка 10
Трепанация на зъб 30
Запълване на един коренов канал 25
Силанизиране на фисури на един зъб 30
Обтурация на временен зъб 30
Лечение пулпит на временен зъб 40
Лечение периодонтит на временен зъб 40

ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНА КУХИНА Цена в лв
Професионално почистване и полиране на ТЗТ 30
Супра- и субгингивално почистване на зъбен камък и плака 70
Лечение на лигавични заболявания (за едно посещение) 20

ПРОТЕЗИРАНЕ Цена в лв
Лято щифтово пънче /пинлей/ 80
Сваляне на корона 20
Циментиране на корона 20
Временна корона 30
Метална корона 90
Бленд корона – керамика 180
Металокерамична корона 250
Керамична корона 650
Керамична фасета 600
Частична плакова протеза с огънати куки 220
Тотална плакова протеза 250
Микропротеза /едностранна/ до 4 зъба 150
Валпласт протеза 600
Микропротеза от Валпласт /едностранна/ до 4 зъба 350
Моделно-лята скелетирана протеза /не са включени стави и корони/ 800
Корекция на протеза при декубитус 20
Репаратура – според цената на зъботехническата изработка
Ребазация – според цената на зъботехническата изработка

ХИРУРГИЯ Цена в лв
Инцизия 30
Поставяне на дрен 10
Циркумцизия 60
Екстракция на млечен зъб 25
Екстракция на еднокоренов зъб 50
Екстракция на многокоренов зъб 70
Екстракция на силно разрушен зъб 100
Оперативна екстракция на зъб 80 – 200

ДРУГИ Цена в лв
Преглед на устната кухина, снемане на орален статус 20
Анестезия 10
Шина за бруксизъм – силиконова 120
Шини за избелване 250
Кабинетно избелване 120
Шприца за домашно избелване 30

Цени за лечение с фиксирана техника /брекети/ Цена в лв
Първичен преглед (консултация) и взимане на отпечатъци 70
Диагностика и план на лечение (анализ на модели, лечебен и финансов план). Включва се в общата сума при започване на лечението.
Подреждане на зъбни дъги и постигане оптимална оклузия с метални брекети на фирма 3М за двете челюсти /включва и прегледите/ 1800-3800
Ретенция след завършване на лечението :
Всеки ретенционен апарат след завършване на лечението 120
Всеки контролен преглед в ретенционния период 10
Опции по желание на пациента (при съобразяване с лечебния план):
Лечение с естетични сапфирени брекети – допълнително за всяка зъбна дъга +600
Лечение с естетични керамични брекети – допълнително за всяка зъбна дъга +500
Лечение със самолигиращи метални брекети /Damon / – допълнително за всяка зъбна дъга +600
Допълнителни дейности
Подготовка и поставяне на допълнителен лечебен или ретенционен ортодонтски апарат 270-540
Подмяна на счупен или изгубен снемаем апарат 120
Поправка на ортодонтски апарат 60
Фиксиране на свален или отлепен ретайнер 120
Поставяне микроимплант 300
Залепване на нов/стар метален брекет 30/10лв
Залепване на нов/стар естетичен брекет /сапфирен/ 50/30
Залепване на нов/стар естетичен брекет /керамичен/ 40/20

Естетична стоматология Цена в лв
Избелване:
Професионално избелване в едно посещение /в зависимост от броя на процедурите/ 120-350
Домашно избелване:
Отпечатъци, изработване на шина за избелване и гел за избелване 220
Гел за профилактика на кариес и намаляване на чувствителността 10
Флуорна профилактика 20
Професионална реминерализираща терапия 20
Филъри 1мл Hyaluronica 300
Шина за бруксизъм и бруксомания /стискане,скърцане със зъби/ 120
Имобилизиране на зъби с влакно „Рибонд“ 40
Имобилизиране на зъби с метална тел 120