Доц. Д-р Димо Кръстев, МД, ДМД, ДМ

Доц. Д-р Димо Кръстев е медик, стоматолог и преподавател в катедра  „Анатомия, хистология и ембриология“ в МУ София. Впечатляващи са интересите му  в научната област: главен редактор на редица научни списания, автор на повече от 190 научни труда, с множество цитации в страната и чужбина.

Д-р Адриана Димитрова

Д-р Адриана Димитрова завършва факултета по дентална медицина в София през 2012 г. Работи и се развива като общопрактикуващ стоматолог. Има интереси в областта на кариесологията, естетичното възстановяване и детската дентална медицина.