Протетиката е дял от денталната медицина, който се занимава с възстановяването на дефекти в зъбната редица, посредством изкуствени материали. В зависимост от дефекта и броя липсващи зъби, съществуват различни видове снемаеми и неснемаеми конструкции.

Коронките се изработват най-често в случаи на умъртвени, счупени или силно изтрити зъби.

При умъртвените зъби това се налага поради факта, че те са без кръвоснабдяване и инервация и това ги прави чупливи и трябва да бъдат защитени и шинирани.

Коронките биват няколко вида според материала на изработка- метало-керамични, изцяло керамични или циркониеви. Каква коронка да се направи се преценява според клиничното състояние на зъба, естетичните изисквания и желания на пациента.

Мостова конструкция се изработва в случаите, когато има един или няколко липсващи зъба. И тук материалът за мост се определя в зависимост от механичните и естетични изисквания.