Плазмафарезата е процес на извличане, третиране и връщане на кръвната плазма от кръвообращението. По тази причина е извънтелесен метод за терапия.