При пулпитите, периодонтитите и радикуларните кисти увреждането, се причинява от бактерии достигнали до нерва на зъба и разпростряли се в пространството около зъбния корен и зъбодържащата кост. Методът на лечение на пулпитите и периодонтитите има за цел да прекрати болката, да отстрани възпалената или некротична пулпа останала в кореновите канали, и да предпази от възникване на усложнения в периодонциума и развитие на грануломи и кисти. Основният лечебен метод е ендодонтското (кореново) лечение. Чрез него се осъществява почистване на кореновите канали от възпаления или некротизирал нерв и запълването им със специални пасти и щифтове, които запечатват вътрешността на зъба и така спират навлизането на бактерии към костта.