Образование:

1979-1982-завършил II Гим.
1982-1984-воиник-МВР гранични войски.
1984-1987-завършил Полувисш Институт “Рехабилтация”
1988-1994-завършил Медицински Университет-гр. Сифия, Медицина.
1994-1999-завършил Медицински Университет-гр. Сифия, Стоматология ;
2006-2008-завършил Медицински Университет-гр. Сифия, Факултет по обществено здраве, специалност „ Обществено здраве и здравен мениджмънт” степен „магистър”

Квалификации:

Завършил съм основен курс по обща медицина под егидата на “ФАР”.
Завършил съм основен курс по педагогика към МУ София.

Работа:

През периода-1994-1995 г. работил като лекар терапевт в Спешно отеление към 26 поликлиника в ж к. “Люлин”.
От 01.10.1995г . до сега , работя като асистент в катедра по Анатомия, хистология и ембриология в МУ София секция невробиология.
Имам общ трудов стаж14 години. Като лекар-13 години , от тях 12 г и 3 месеца като асистент в МУ София ;и 8 години като стоматолог в хирургичен кабинет.
2000г имам свидетелство за призната специалност по Анатомия,хистология и цитология
2000г работя в 12-то ДКЦ в хирургичен стоматологичен кабинет.
2000г съм повишен от длъжност младши асистент в длъжност старши асистент.
2003.г. съм повишен от длъжност старши асистент в длъжност главен асистент.

Имам над 100 научни публикации и презентации у нас и в чужбина